RINGKASAN

 

Laman web ini dioperasikan oleh Zuper Shop Sepanjang laman web ini, terma "kami", "kita", dan "kami" merujuk kepada Zuper Women.

 

Kami menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, peralatan, dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, dasar, dan notis yang dinyatakan di sini.

 

Dengan mengunjungi laman web kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat oleh terma dan syarat berikut ("Terma Perkhidmatan", "Terma"), termasuk terma-terma tambahan dan dasar-dasar yang dirujuk di sini dan/atau boleh diakses melalui pautan hiperteks.

 

Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, termasuk tanpa had pengguna yang merupakan penyemak, penjual, pelanggan, peniaga, dan/atau penyumbang kandungan.

 

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan sebahagian mana pun dari laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh Terma Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan sebarang perkhidmatan.

 

Jika Terma Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah secara nyata terhadap Terma Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa ini juga akan tertakluk kepada Terma Perkhidmatan.

 

Anda boleh menyemak versi terkini Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemaskini, mengubah atau menggantikan sebahagian mana pun dari Terma Perkhidmatan ini dengan memaparkan kemaskini dan/atau perubahan pada laman web kami.

 

Adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web setelah pengeposan sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

 

Kedai kami dihoskan di Shoppegram. Mereka menyediakan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kepada anda.

 

CONTACT US